Close

Süreç Yönetim Sistemi

Karmaşık iş akışlarınızı tanımlamakta ve yönetmekte zorluk mu çekiyorsunuz?

Etkin bir Süreç Yönetimi ile çalışanların yaptıkları işe göre görev tanımları oluşturulabilecek, çalışan işten ayrılsa bile işler kesintisiz devam edecek, işe yeni girenlerin şirkete adaptasyonu hızlı olacak, çalışanların kariyer yönetimi ve eğitim ihtiyaçları daha doğru belirlenecek, organizasyonel öğrenme hızlanacağından iş problemleri daha hızlı çözülecek ve kurumsallaşma sağlanacağından sizden sonra da şirket hayatına devam edebilecektir.

Amacımız süreçlerinizi doğru tanımlamanıza yardımcı olmak ve etkin bir süreç yönetimini şirketinizde kurmaktır.

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

  • Şirketin ana süreç ağacını oluşturulmak
  • İş süreçlerini ilgili birimlerle beraber çizmek
  • Süreçlerdeki iyileştirme fırsatlarının bulmak
  • Süreçlerin ve o süreçte rol alan çalışanların kendilerinden beklenen performans parametrelerini ve değerlerini belirlemek

Bir yanıt yazın