Close

Kalite Yönetim Sistemi

9 Nisan 2019

ISO 9001 Kalite Yönetim SistemiISO 14001 Çevre Yönetim SistemiOHSAS 18001 İSG Yönetim SistemiISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim SistemiSA 8000 ...

Süreç Yönetim Sistemi

9 Nisan 2019

Karmaşık iş akışlarınızı tanımlamakta ve yönetmekte zorluk mu çekiyorsunuz? Etkin bir Süreç Yönetimi ile çalışanların yaptıkları işe göre görev ...

Kurumsal Risk Yönetimi

9 Nisan 2015

Risklerinizi belirlemekte, modellemekte ve yönetmekte zorluk mu çekiyorsunuz? Kurumsal risk yönetimi ile şirket hedeflerinin gerçekleştirmesinde çıkabilecek potansiyel riskleri belirlemek, ...

Kurumsal Performans Yönetimi

9 Nisan 2015

Kurum/Şirket hedef ve stratejinize hizmet eden ana performans göstergelerini takip edebiliyor musunuz? Amacımız, kurum/şirket hedef ve stratejileri ile birebir ...

İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama

10 Eylül 2014

KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI NASIL HAZIRLANIR İÇ KONTROL SİSTEMİ NASIL OLUŞTURULUR DANIŞMANLIK HİZMETİ Kamu İç Kontrol Sistemi ...

Stratejik Planlama Danışmanlığı

9 Nisan 2014

STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIK HİZMETİ  Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun ...

TKY-Toplam Kalite Yönetimi

9 Nisan 2007

Son yıllarda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kavramına karşı belirgin bir ilgi gözlenmektedir.  Dünyada TKY’nin kamu ve özel sektördeki başarılı ...