Close

Bilişim Danışmanı

Bilgi Teknolojileri

Bilgi teknolojileri danışmanı, müşterileri için bilgi teknolojisi sistemleri önerme, planlama, tasarlama ve kurmakla sorumludur. Bilişim teknolojileri sorunlarıyla ilgili yardım veya tavsiye almak isteyen endüstriyel ve ticari müşterilere hizmet sunar.

Bilgi Teknolojileri Danışmanının Görevleri

Bir kuruma dışarıdan hizmet sunan ya da teknoloji şirketlerine bağlı olarak çalışan bilgi teknolojileri danışmanının mesleki sorumlulukları şunlardır;

 • İş hedefleri ve teknoloji gereksinimlerini anlamak üzere müşteri ile iletişime geçmek,
 • Bilgi sistemi gerekliliklerini ve proje hedeflerini belirlemek,
 • Kuruma uygun donanım, yazılım ve sistemleri önermek,
 • Uygulama süreçlerini detaylandıran periyodik raporlar üretmek ve müşteriye sunmak,
 • Teknolojiyi periyodik olarak gözden geçirmek ve sistem geliştirmeleri için öneriler sunmak,
 • Bilgi teknolojileri girişimlerini yönetmek ve şirket içi teknik personelle iş birliği yapmak,
 • Mevcut sistemleri gözden geçirmek ve iyileştirmeler önermek,
 • Yeni sistemler hakkında kullanıcılara eğitim vermek

Kurumların Bilgi Teknolojileri Danışmanında Aradığı Nitelikler Nelerdir?

 • Karmaşık veri ve bilgisayar sistemlerini inceleyip, güvenlik tehditlerini tespit edebilecek analiz yapma becerisini sergilemek,
 • Uzun zaman dilimlerinde kod yazabilecek konsantrasyona sahip olmak,
 • Sorunlara yeni ve yenilikçi çözümler bulabilecek yaratıcılık göstermek,
 • Müşteri endişelerini dinleme ve öneriler sunmayı sağlayan iletişim kurma kabiliyeti bulunmak,
 • Bir güvenlik tehdidi veya problemi analiz edip, sorunu giderebilecek problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Bulgu ve önerileri ilgili birimlere aktarabilecek sunum becerisi göstermek,
 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilmek

Bilişim teknolojileri kurumlara yararları nelerdir?

1. Kurumların iç verimlilik oranlarını yükseltir.

2. Üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

3. Kurumların bilgiye hızlı ulaşmalarını sağlar.

4. Kurumların küresel ölçekli rekabetlere girişebilmelerine olanak sağlar.

5. Üretimde verimliliğin daha da artmasını sağlamıştır.

6. Sıfır hatayla üretimin gerçekleşmesini sağlamıştır.

7. Kurumların bilgiyi işleme sürecini hızlandırır.

8. Yönetimin Karar verme sürecini hızlandırır.

9. Kurumsal yeniliklere ve yenilenmeye imkan tanır.

Başlıca bilişim teknolojileri nelerdir?

Bilişim teknolojilerini sadece bilgisayarlar olarak göstermek oldukça yanlıştır. Bilişim teknolojileri aşağıdaki teknolojileri de içerisine almaktadır:

1. Kurum ve bürolarda kullanılan bilgi işlem ve hesap makineleri.

2. İzole edilmiş metal ve kablo mamulleri.

3. Elektronik supap ve tüp mamuller ile diğer elektronik parçalar.

4. Televizyon ve radyo vericileri ile ilgili ürünler, telefon ve telgraf hat cihazları.

5. Televizyon ve radyo alıcıları mamulleri, ses ve video kayıt cihazları, teksir cihazları ve yardımcı ürünler.

6. Endüstriyel süreç araçları dışında, ölçme, kontrol, test, rota saptama vb. amaçlarla kullanılan araç ve cihazların mamulleri.

7. Endüstriyel süreç kontrol araçlarıyla ilgili mamuller, bilişim teknolojileriyle ilgili hizmetler.

8. Makine ve ekipmanların toptan satışı ve tedariki.

9. Bilgisayar dahil, işyeri makine ve bilgi işlem ekipmanlarının kiralanması.

10. Telekomünikasyon.

11. Bilgisayar ve ilgili hizmetler.