Close

Vizyonum

VİZYONUM

Müşterilerim beklenti ve memnuniyetlerini ön planda tutarak, zamanı ve kaynakları verimli kullanan, kalite anlayışlı, farklı çözümleriyle yönetim – bilişim danışmanlığı ve eğitim alanında model bir kişi olmak.

MİSYONUM

Bilişim, eğitim ve yönetim hizmetlerine ihtiyaç duyan tüm kişi ve kurumların hedeflerine en etkin ve verimli şekilde ulaşmalarını sağlayacak danışmanlık hizmeti sunmak ve ülkemizin bilgi çağını yakalamasına katkıda bulunmaktır.

KALİTE POLİTİKAM

“ÖNCE İNSAN” sloganıyla,
Sorun değil, çözüm üreterek,
Zorlaştırmayıp kolaylaştırarak,
Kişisel gelişimi ön planda tutarak,
İletişime açık,
Olayları bir bütün gören,
Sürekli sebep sonuç ilişkisi kuran,
Bölgesel kalkınmaya öncü,

TEMEL DEĞERLERİM

Milli ve manevi değerlere saygılı,
İnsan odaklı,
Katma değer üreten,
Değişime ve Yeniliğe açık,
Liderlik,
Girişimcilik,
Etik Değerlerlere bağlı,
Demokratik Katılım,
Güvenirlilik,
Araştırmacılık,
Kalite bilincine sahip,
Dinamizm,
Yenileme ve yenilenme,
Sürekli verimlilik,
Şeffaflık ve Hesap verilebilirlik
Takım ruhu çalışma anlayışlı,
Çevreye ve Doğaya duyarlı,
Etkin, Ekonomik ve Verimli Yönetim