Close

Yol Haritası

MEVCUT DURUM ANALİZİ

 • Ulusal Stratejik Plan, Program ve Belgelerin İncelenmesi
 • Mevzuat İncelemesi
 • Dünya Örneklerinin ve Olgunluk Modellerinin İncelenmesi
 • Paydaş Analizi
  • Yüz Yüze Görüşmeler
  • 15 Odak Grup Toplantısı
  • Merkezi Yönetim Kapasite Kazandırma Çalıştayı
  • Yerel Yönetim Kapasite Kazandırma Çalıştayı
  • Tedarikçi Kapasite Kazandırma Çalıştayı
  • Yerel Yönetim Anketi
  • Üç Büyükşehir Belediyesi, 3 İl/İlçe Belediyesi Yerinde İnceleme
 • Akıllı Kentler Bilgi Paylaşım Portali’nin Geliştirilmesi

İZLEME DEĞERLENDİRME

 • Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin Geliştirilmesi
 • Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Süreci’nin Oluşturulması
 • Eylem Planı İzleme Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Strateji ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin (SEPİDS) Geliştirilmesi

STRATEJİ VE EYLEM PLANI

 • Stratejik Bakışın Belirlenmesi
  •  Strateji Geliştirme Kapasite Kazandırma Çalıştayı
 • Taslak Eylemlerin Belirlenmesi
 • Eylemlerin Nihai Hale Getirilmesi
  • Stratejik Bakış Kapasite Kazandırma Çalıştayı

OLGUNLUK DEĞERLENDİRME 

 • Mevcut Olgunluk Değerlendirme Modellerinin İncelenmesi
 • Türkiye’ye Özgü Olgunluk Değerlendirme Modeli’nin Geliştirilmesi
 • Olgunluk Değerlendirme Modeli’nin 2 Şehirde Uygulanması