Close

Kamuoyu Araştırmaları

Kamuoyu araştırmaları; toplumu daha yakından tanımamızı, toplumun genel eğilimleri hakkında fikir sahibi olmamızı ve çeşitli olaylar karşısındaki tepkilerini ölçmemizi sağlarken, toplumu oluşturan bireylerin beklentilerini, sorunlarını ve kaygılarını ortaya çıkararak bireylerin kendilerini ifade edebilmelerine de aracı olmaktadır.

Sosyal, siyasal ve akademik araştırma projeleri ile günümüzde nasıl bir toplumda yaşadığımızın detaylarını tespit ederken, gelecekte nasıl bir toplumda yaşayacağımıza dair ipuçlarını da ortaya çıkarır.

Kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler, basın kuruluşları, üniversiteler, akademisyenler ve diğer iş ortakları için özel araştırma modelleri geliştirir.

Kamuoyu Araştırma Modelleri

 • Belediye Hizmet Memnuniyeti Araştırması
 • Yerel Yönetim Araştırması
 • Ulusal / Yerel Gündem Araştırması
 • Paydaş Memnuniyeti Araştırması
 • Üye Memnuniyeti Ölçümü
 • Personel Memnuniyeti Ölçümü
 • Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Seçim Kampanyası Araştırmaları
 • Seçmen Beklentileri Araştırması
 • Sosyal Etki Değerlendirme Araştırması
 • Basın İzleme – Medya Planlama
 • Stratejik Yol Haritası Hazırlanması