Close

Akıllı Şehirler

  • Akıllı kentlerin birlikte çalışabilme yetisini kazandırmak,
  • Akıllı kent bileşenlerine bütüncül bir bakış açısı getirmek,
  • Ulusal stratejik amaçlarla uyumlu yatırımları önceliklendirmek,
  • Yatırımların doğru uygulanması için kullanılacak politikaları belirlemek,
  • Politikaların doğru proje ve faaliyetlerle uygulandığını güvence altına almak

amacıyla ulusal ihtiyaçları ve öncelikleri bütüncül olarak göz önünde bulunduran, ekosistem paydaşlarının ortak aklı ile inşa edilen Akıllı Kentler Strateji ve Eylem Planı’na ihtiyaç vardır.

Akıllı Kentler Strateji ve Eylem Planı Projesi’nin Amaçları;

  • Paydaşların ihtiyaçlarına cevap veren
  • Geçmiş dönem tecrübelerini önemseyerek mevcut durumu dikkate alan
  • Uluslarası uygulamaları değerlendiren

Bütüncül bir Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlamak, izlemesini ve değerlendirmesini gerçekleştirmektir.