Close

Bilişim Uzmanlıklarım

Bilgi Teknolojileri Nedir?
Bilgiyi toplamak, depolamak, değerlendirmek, işe yarar doğru bilgiyi ayıklamak bu bilgileri zamanında ve etkin bir şekilde kullanmak için gerekli olan teknolojileri kapsar.

Bilgi Teknolojilerinin Faydaları Nelerdir?
Verimlilikte Artış, Yükselen Kalite, Daha Etkin Çalışma, Üretimde Otomasyon, Daha Doğru Tahminler, Doğru Ve Zamanında Karar Verme, Maliyetlerde Azalma, Bilgi Akışı, Hız, Rekabet Avantajı, Zaman Kazancı, Mobilite Olabilme,Üretim Süresinde Kısalma, Stok Süresini Azaltma, Daha Doğru Kontrol, Daha Kaliteli Üretim Ve Yönetim, Gelişmiş Lojistik.

Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Konuları Nelerdir?
Bilgi Teknolojileri Politikalarının Belirlenmesi (Güvenlik, Uygulama, İletişim, Yedekleme, Eğitim)
Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Bilgi Teknolojileri Hedeflerinin Belirlenmesi ve Doğru Yatırımların Yapılması
Bilgi Teknolojileri Envanteri Çıkarılması
Mevcut Sorunların Analizi Ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
Bilgi Teknolojileri İhtiyaç Analizi Çıkarılması (Hardware, Software)
Kullanıcı Rolleri Ve Yetkilerinin Belirlenmesi
Hardware Ve Software ile İlgili Alınan Hizmetlerin Maliyet Analizi, Hizmet Süreleri Ve Alternatiflerinin Belirlenmesi
Satınalma Sürecinde Alternatiflerin Değerlendirilmesi Ve Satın Alma Koşullarının Belirlenerek Planlamanın Yapılması

Doğru Bilgi Teknolojileri Yatırımı Nasıl Yapılır?
Yatırımlarınızı büyüme hızınızı ve gelecek ihtiyaçlarınızı düşünerek yapmalısınız,
Seçilen teknoloji ölçeklenebilir olmalıdır,
Bilgi Teknolojileri konusunda doğru karar vererek doğru yatırım yapmak için bu konuda BT Danışmanlık Hizmeti almalısınız.

En Sık Karşılaşılan Bilgi Teknolojileri Sorunları Nelerdir?
Veri Kaybından Kaynaklanan Sorunlar
Yanlış Veriden Kaynaklanan Sorunlar
Eksik Veriden Kaynaklanan Sorunlar
Eğitim Ve Uygulama Sorunları
Yatırım Sorunları
– Yanlış Planlama Ve Eksik Teknoloji Kullanımı
– Yazılım Ve Yazılım Seçimi Sorunları
– Kullanılan Ve İstenen Teknolojilerin Birbirleriyle Ters Orantıları

Kurduğumuz Ve Destek Verdiğimiz Sistemler
Software
– Windows Server Sistemleri ( Active Directory, IIS, Terminal Server Services, VPN, NAT, DNS)
– Linux Server Sistemleri (Centos 6-7, SUSE, REDHAD, MYSQL, MARIADB, POSTGRESQL, APACHE, FTP SERVER, SSH, Webmin, Firewall, DNS)
– SQL Server Sistemleri ( ORACLE, MSSQL 2008, MSSQL 2016, POSTGRESQL, POSGIS, MYSQL, MARIADB)
– Kurumsal Portal (.NET, MVC, CORE teknolojisi ile) Çoklu dil ve çoklu kullanıcılı, HTML5, CS3 Portal geliştirme,
– MIS (Yönetim Bilgi Sistemleri)
– GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)
-Yazılım Geliştirme Dilleri ( .NET, ASP.NET, NVC, CORE, PHP)
– Mail Server Sistemleri
– Microsoft ISA Server Sistemleri
– E-Faks Sistemleri
– Virus Koruma Yapı Ve Sistemleri
– Dosya Yapılandırma Ve Güvenliği (DFS)
– Dosya Ve Sistem Yedekleme
– Windows Client Sistemleri
– Windows Office Ve Back Office Sistemleri

Hardware
– Intel Mimarisindeki Server Sistemleri
– IBM Mimarisindeki Server Sistemleri
– HP Mimarisindeki Server Sistemleri
– DELL Mimarisindeki Server Sistemleri
– Raid Yapıları (0, 1, 5, 10)
– ADSL, Cable, ISDN Yapılandırması
– Leased Line Hat Ve Router Yapılandırması
– DAT, DLT vb. Yedekleme Yapılandırmaları
– NAS Yapılandırması
– Firewall Ve UTM Yapılandırması
– Switch Yapılandırması